Hot och vålds utbildning

Fortsätt utbilda dig och gå en av våra allra senaste kurser

Det lönar sig att arbeta förebyggande mot hot och våld

Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och införa genomtänkta rutiner kan många hot- och vålds­situationer undvikas. Med ett bra förebyggande arbete går det alltså att skapa en arbets­plats där personalen kan känna trygghet, även i verksam­heter där risken för att bli utsatt för hot och våld i arbetet är påtaglig.

Med en utbildning i hot & våld förebygger du så gott det går att undvika att hamna i en hotfull situation

Enkelheten och smidigheten med online utbildningar gör att det är möjligt för alla att gå en utbildning

Alla våra utbildare har lång erfarenhet inom branschen.