Välkommen

Följ stegen nedan för att komma igång med era produkter!

Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och införa genomtänkta rutiner kan många hot- och vålds­situationer undvikas. Med ett bra förebyggande arbete går det att skapa en arbets­plats där personalen kan känna trygghet, även i verksam­heter där risken för att bli utsatt för hot och våld i arbetet är påtaglig.