Säkerhetsrutiner

Säkerhetsrutiner

För att vi ska kunna leverera den bästa möjliga säkerhetslösningen gällande era personlarm så behöver vi er hjälp att svara på ett par frågor.

Orderid hittar ni dels på ert avtal samt med i det mail som skickades i samband med beställning.

Utse en person som är ansvarig för att säkerhetsrutinen efterföljs och hålls uppdaterad i er verksamhet.

Vi rekommenderar att larmen ska provas av mot larmcentralen en gång i månaden När ska detta ske?

Är larmen personliga eller används dom av flera? Detta är viktigt att få med i säkerhetsrutinerna när det gäller hur personlarmen skall skötas.

Vill ni att dom skall ingripa och hjälpa sin kollega vid hot eller skall personalen undvika hotet tills hjälp är på plats? Har ni andra önskemål så skriv det i övrigt.