Larmplaner

Larmplaner

För att skapa en trygg och säker arbetsplats behövs det rutiner.

Ert orderid hittar ni på ert avtal. Samt att det står med i mailet när ni fick ert startpaket utskickat.

Användarinformationen gäller den personalgrupp som skall använda larmet.

Gäller enbart om larmet är personlig. Lämnas annars tomt.

Fyll i den adress som verksamheten eller personen utgår ifrån.

Kontaktpersonerna kommer att kontaktas av larmcentral vid larm i ordningen kontaktperson 1 följt av kontaktperson 2. Välj om kontaktpersonerna önskar få information på sms och/eller mail vid aktiverat larm utöver att larmcentralen ringer kontaktpersonerna.

Beskriv kortfattat hotbilden så att larmoperatören snabbt förstår situationen. Om ni har ett väktaravtal gällande utryckningar så behöver ni fylla i det avtalsnumret.

Om ni har någon kompletterande information som är viktig för mottagaren av larmet att veta vänligen fyll i detta.

Användarinformation:

Personlig information:

Adressuppgifter:

Kontaktperson 1:

Kontaktperson 2: